Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Warsztaty dla dzieci i młodzieży - Formularz zgłoszeniowy

Land Art

Zapraszamy grupy zorganizowane dzieci w wieku 4-9 lat (w tym osoby z niepełnosprawnościami) na warsztaty Land-Art’u, tj. sztuki ziemi.

W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się, czym charakteryzuje się Land Art i poznają najsłynniejsze realizacje tego kierunku.

W części warsztatowej wykonają w wybranych przestrzeniach zlokalizowanych przy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie instalację przestrzenną w stylu Land Art’u wykorzystując przy tym znalezione materiały pochodzenia naturalnego, takie jak: liście, kamienie, kasztany, gałązki itp. Instalacje będą dziełem grupowej pracy twórczej.

Na zakończenie warsztatów dzieci udadzą się na dachy CSK, celem obejrzenia panoramy miasta.

Warsztaty 9.00 oraz 11.30
15 zł od dziecka (opiekun nie płaci)
Zajęcia realizowane jesienią tylko przy dobrej pogodzie.
Obowiązują zapisy: zapisy@spotkaniakultur.com
Czas trwania: 1,5 h.

 

Przestrzeń otwarta. Małe CSK dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i rodziców wieku 4-6 oraz młodzież od 10 r. ż do przestrzeni Otwartej w Małym CSK, gdzie pod okiem doświadczonej animatorki będzie można twórczo i w miłej atmosferze spędzić czas.

Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy w każdy poniedziałek, zaś młodzież w piątki.

Terminy: Od 4 września do października (w poniedziałki 9.00-11.00 i piątki 14.00-16.00)

Zajęcia poprowadzi Emilia Lipińska – animatorka i menedżerka kultury, instruktorka teatralna i taneczna, doświadczona pedagog, edukator i wykładowca akademicki.

Autorka programów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych, wykorzystywanych w trakcie warsztatów.

D_O_M_E_K - warsztat architektoniczno-plastyczny
dla dzieci 4-6 i 7-10 lat

Program
Zabawy na poznanie się (10 minut)


Spacer po budynku (30 minut)
• Spacer po budynku połączony z pogadanką, w trakcie którego dzieci odkrywają różne elementy architektoniczne budynku i poznają struktury różnych materiałów, znajdujących się w przestrzeniach CSK, np.: drewno, beton, cegły, metal, szkło czy rośliny. Spacer różnymi drogami, celem ukazania różnorodności rozwiązań architektonicznych.
• Dzieci przy okazji poznają historię budynku i różne znajdujące się w nim przestrzenie, takie jak: galerie wystawiennicze, Sala Operowa czy Miejska Pasieka Artystyczna, jak również z bliska obejrzą wystawę lalek Teatru Andersena.
• W drodze do Małego CSK młodsze dzieci zostaną dodatkowo zaangażowane w zabawę ruchową z wykorzystaniem elementów konstrukcji przestrzennej budynku

Prezentacja multimedialna + warsztat (50 min)
• Prezentacja nawiązuje do książki „D.O.M.E.K.” Aleksandry i Daniela Mizielińskich (dostępna do kupienia w Sklepiku CSK), w której pokazane są różne, niezwykłe budowle architektoniczne i ich autorzy. Obok obrazów ukazanych w książce, dzieci zobaczą jak te budowle wyglądają w rzeczywistości.
• W nawiązaniu do odbytej wycieczki po budynku omówione zostaną z dziećmi kształty i bryły preferowane przez architektów przy tworzeniu projektów budowlanych oraz różne elementy składowe budynku, na przykładzie domu mieszkalnego (np. kuchnia, łazienka, salon, strych, piwnica).
• Dzieci następnie zostaną zaangażowane do stworzenia prac plastycznych z wykorzystaniem różnych form i materiałów.
* W zależności od potrzeb warsztat może zostać wydłużony o 30 min., podczas dzieci zostaną zaangażowane w tworzenie domów z pudeł kartonowych. (dodatkowa opłata 5 zł/dziecka)


Cel warsztatów:
Głównym celem warsztatów architektonicznych jest pobudzanie dziecięcej kreatywności, wyobraźni przestrzennej, oraz poszerzanie horyzontów. Poruszana tematyka ma pomóc dziecku zrozumieć otaczającą nas przestrzeń i jej funkcjonowanie. Dzieci poprzez atmosferę zabawy i tworzenia poznają podstawowe zagadnienia z architektury i urbanistyki oraz poznają wybrane i nietypowe budowle oraz architektów z całego świata.

Czas trwania zajęć: 120 minut
Wiek uczestników: przedszkola dzieci 4-6 lat, szkoła podstawowa: klasy 1-3
Metody pracy: wycieczka, pogadanka, prezentacja multimedialna, warsztat kreatywny

Zajęcia poprowadzi Emilia Lipińska – animatorka i menedżerka kultury, instruktorka teatralna i taneczna, doświadczona pedagog, edukator i wykładowca akademicki.

Autorka programów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych, wykorzystywanych w trakcie warsztatów.

Co to jest kultura i gdzie w tym zabawa?
dla dzieci 4-6 i 7-10 lat

Program
Zabawy na poznanie się (10 minut)


Spacer po budynku (50 minut)
• Spacer po budynku połączony z pogadanką, w trakcie którego dzieci poznają historię budynku i znajdujące się w nim przestrzenie, takie jak: galerie wystawiennicze, Sala Operowa czy Miejska Pasieka Artystyczna, jak również z bliska obejrzą wystawę lalek Teatru Andersena.
• Dzieci odwiedzą przestrzenie zazwyczaj niedostępne dla zwiedzających i będą miały możliwość porozmawiać z pracownikami instytucji, którzy opowiedzą o swojej pracy oraz o wybranych wydarzeniach realizowanych w CSK (zarówno tych, które już się odbyły, jak i tych które są planowane)
• W drodze do Małego CSK młodsze dzieci zostaną dodatkowo zaangażowane w zabawę ruchową z wykorzystaniem elementów konstrukcji przestrzennej budynku.

Prezentacja multimedialna + warsztat (60 min)
• Warsztat będzie wprowadzeniem do nowej pracowni „Laboratorium zabawy”, zajmującej się badaniem i promowaniem zabawy, jako nieodzownej części dziedzictwa kulturowego.
• Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie, łączącej wykład i dyskusję na temat: „Czym jest kultura i gdzie w tym zabawa?” z częścią praktyczną, angażującą uczestników w różne ćwiczenia aktywizujące oraz zabawy grupowe i integracyjne.
• W nawiązaniu do odbytej wycieczki po budynku omówione zostaną z dziećmi różne działania realizowane w placówkach kulturalnych, np. wystawy, koncerty, spektakle itp.

Cel warsztatów:
Głównym celem warsztatów jest wprowadzenie dzieci w tematykę kultury, ze szczególnym akcentem na rolę zabawy, jako elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Poruszana tematyka ma pomóc dziecku zrozumieć funkcjonowanie instytucji kultury. Dzieci zostaną zaangażowane w liczne zabawy grupowe, które są nieodzownym elementem dzieciństwa każdego człowieka i mają istotny wpływ na jego prawidłowy rozwój - nie tylko fizyczny, ale także psychiczny. Wśród licznych korzyści należy wymienić: właściwy rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętność działania w zespole, wyrabianie w dzieciach zdrowych nawyków ruchowych, zdolności do porozumiewania się z innymi i zdrowej rywalizacji.

Czas trwania zajęć: 90 (*120) minut
Wiek uczestników: przedszkola dzieci 4-6 lat, szkoła podstawowa: klasy 1-3
Metody pracy: wycieczka, pogadanka, prezentacja multimedialna, warsztat kreatywny

Zajęcia poprowadzi Emilia Lipińska – animatorka i menedżerka kultury, instruktorka teatralna i taneczna, doświadczona pedagog, edukator i wykładowca akademicki.

Autorka programów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych, wykorzystywanych w trakcie warsztatów.

„Let’s Play!”
dla dzieci i młodzieży od 10 r. ż.

Program
Zabawy na poznanie się (10 minut)

Spacer po budynku (50 minut)
• Spacer po budynku połączony z pogadanką, w trakcie którego dzieci poznają historię budynku i znajdujące się w nim przestrzenie, takie jak: galerie wystawiennicze, Sala Operowa czy Miejska Pasieka Artystyczna, jak również z bliska obejrzą wystawę lalek Teatru Andersena.
• Uczestnicy odwiedzą przestrzenie zazwyczaj niedostępne dla zwiedzających i będą miały możliwość porozmawiać z pracownikami instytucji, którzy opowiedzą o swojej pracy oraz o wybranych wydarzeniach realizowanych w CSK (zarówno tych, które już się odbyły, jak i tych które są planowane)

Prezentacja multimedialna + warsztat (60 min)
• Warsztat będzie wprowadzeniem do nowej pracowni „Laboratorium zabawy”, zajmującej się badaniem i promowaniem zabawy, jako nieodzownej części dziedzictwa kulturowego.
• Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie, łączącej wykład i dyskusję na temat różnych form zabawy z uwzględnieniem ich międzynarodowego i wielopokoleniowego charakteru.
• Młodzież zostanie zaangażowana w różne ćwiczenia aktywizujące oraz zabawy grupowe i integracyjne.

Cel warsztatów:
Głównym celem warsztatów jest wprowadzenie dzieci w tematykę kultury, ze szczególnym akcentem na rolę zabawy, jako elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy zostaną zaangażowane w liczne zabawy grupowe, które są nieodzownym elementem dzieciństwa każdego człowieka i mają istotny wpływ na jego prawidłowy rozwój - nie tylko fizyczny, ale także psychiczny. Wśród licznych korzyści należy wymienić: właściwy rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętność działania w zespole, wyrabianie w dzieciach zdrowych nawyków ruchowych, zdolności do porozumiewania się z innymi i zdrowej rywalizacji.

Czas trwania zajęć: 120 minut
Wiek uczestników: młodzież od 10 r. ż
Metody pracy: wycieczka, pogadanka, prezentacja multimedialna, warsztat kreatywny

Zajęcia poprowadzi Emilia Lipińska – animatorka i menedżerka kultury, instruktorka teatralna i taneczna, doświadczona pedagog, edukator i wykładowca akademicki.

Autorka programów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych, wykorzystywanych w trakcie warsztatów.

„Kirigami i pop-up art”
dla młodzieży od 12 r. ż.

Program
Zabawy na poznanie się (10 minut)

Spacer po budynku (50 minut)
• Spacer po budynku połączony z pogadanką, w trakcie którego dzieci poznają historię budynku i znajdujące się w nim przestrzenie, takie jak: galerie wystawiennicze, Sala Operowa czy Miejska Pasieka Artystyczna, jak również z bliska obejrzą wystawę lalek Teatru Andersena.
• Uczestnicy odwiedzą przestrzenie zazwyczaj niedostępne dla zwiedzających i będą miały możliwość porozmawiać z pracownikami instytucji, którzy opowiedzą o swojej pracy oraz o wybranych wydarzeniach realizowanych w CSK (zarówno tych, które już się odbyły, jak i tych które są planowane)

Prezentacja multimedialna + warsztat (30 min)
• Zajęcia rozpoczną się od prezentacji na temat sztuki kirigami i pop-up art.’u.
• Młodzież zostanie zaangażowana w prace związane z tworzeniem przestrzennych brył i dekoracji artystycznych, wyłącznie z użyciem kartki i nożyka do cięcia papieru.

Cel warsztatów:
Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników warsztatów z techniką tworzenia prac przestrzennych. Zajęcia kształtują umiejętności projektowania, modelowaniu i tworzeniu struktur. Uczestnicy zajęć ćwiczą precyzję, dokładność i cierpliwość.

Czas trwania zajęć: 90 minut
Wiek uczestników: młodzież od 12 r. ż
Metody pracy: wycieczka, pogadanka, prezentacja multimedialna, warsztat kreatywny

Zajęcia poprowadzi Emilia Lipińska – animatorka i menedżerka kultury, instruktorka teatralna i taneczna, doświadczona pedagog, edukator i wykładowca akademicki.

Autorka programów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych, wykorzystywanych w trakcie warsztatów.

***

Szkoły podstawowe
„Królestwo pszczół” – spotkanie z tajemniczym światem owadów.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
„Pszczoły i ludzie” – o tym jak człowiek zaczął hodować pszczoły i jak pszczoła stała się symbolem pracowitości i dobrobytu.

Szkoły ponadgimnazjalne
„Portret królowej” – o motywach i symbolice pszczoły w różnych kręgach kulturowych na podstawie wybranej ikonografii.

Czas trwania lekcji: 2 x 45 minut (pogadanka, krótki materiał filmowy, zwiedzanie pasieki)

Wszystkie lekcje są opatrzone fragmentami filmów o tematyce pszczelarskiej. Prezentowane są wydawnictwa, materiały multimedialne i ciekawe inicjatywy związane z pszczołami. Zajęcia dla grup zorganizowanych – min. 10 osób.

Każdy z tematów jest realizowany raz w miesiącu. Kalendarz dostępny na stronie www.spotkaniakultur.com – wkrótce. Rezerwacje: www.booking@spotkaniakultur.com

 

Weekendy dla dzieci i rodziców

„Słodki jak miód?” - ciekawostki o miodzie na podstawie kronik i niezwykłych przypadków (spotkania z degustacją produktów pszczelich).
Czas trwania: 2 x 45 minut.

Prowadzący
Marcin Sudziński – pszczelarz, animator kultury, kulturoznawca, fotograf, opiekun pasieki na dachu Centrum Spotkania Kultur.
Magdalena Długosz – kulturoznawczyni, historyczka sztuki UMCS.
Elżbieta Gajowiak – chemiczka,  wieloletnia nauczycielka w Państwowym Technikum Pszczelarskim, specjalistka od technologii produktów pszczelich.

Galeria zdjęć